De schatkamer (e-Book)
Wat al verdachtmaking, wantrouwen en lastering waren meestal het loon van zijn moeitenvolle arbeid. In het verklaren der Heilige Schrift ging er kracht van hem uit, waar hij de man was, die geoefend was in de kennis der talen, waarin het God behaagd heeft, de. Als prediker was hij ernstig, ontdekkend en tegelijk vertroostend. Beminnaar van de Waarheid, legde hij de Schriften verstandig uit, onderwijzend en practicaal, altijd aansturende op de beoefening van levende Godzaligheid. Zijn liefde voor Calvijn was groot en niet minder zijn ijver om Calvijn in al diens handelen te rechtvaardigen zowel voor vrienden als voor vijanden. Leest slechts deze brief geschreven aan Bullinger in 1557: "ik heb tot aan het einde verschoven, wat ons in deze dagen zo verontrust heeft.

Site Map